Fair Mobility Tool

Spraakverwarring tussen werkgever en werknemer kan leiden tot lastige situaties bij grensarbeid. De Fair Mobility Tool wil een hulp zijn wanneer je over de grens werkt of wilt gaan werken (Vlaanderen-Nederland of omgekeerd). Via deze tool kan je nagaan of alles in overeenstemming is met de geldende wetgeving op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsstatuut en belastingen.

De Fair Mobility Tool gaat uit van een eenduidige werksituatie d.w.z. vanuit één land werken over de grens in een ander land. Op dit moment kunnen we via deze tool nog geen advies geven over werken in verschillende landen of verschillende werksituaties. Helaas kunnen we ook nog geen inzicht geven in allerlei kostenvergoedingen die invloed kunnen hebben op het loon. Indien er bij jou hiervan sprake is, neem contact op met onze Eures adviseurs van de vakbonden.

Hoe werkt het?

De Fair Mobility Tool is online te gebruiken via fairmobilitytool.eu.  Je vult je huidige of gewenste situatie in. Deze wordt vervolgens vergeleken met de antwoorden op de vragen over jouw woon-werksituatie.  Het resultaat is een advies over waar je op moet letten als je over de grens gaat werken.

 

Maak kennis met de Fair Mobility Tool