27 oplossingen voor werkgevers

Veel werkgevers kampen met personeelstekorten. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot verhoogde werkdruk bij bestaande werknemers en verlaagde productie. Ook op andere vlakken heeft de maatschappij er last van. Sommige winkels en restaurants moeten gedeeltelijk of helemaal sluiten, er ontstaan wachtrijen op vliegvelden en treinen en bussen vallen uit. Ook dreigen grote opgaven zoals de bouw van extra woningen en de energietransitie vertraging op te lopen. En komen basisvoorzieningen als zorg, veiligheid en onderwijs vaker onder druk te staan.

Als het vinden van personeel moeilijk blijkt, proberen werkgevers vaak eerst om intensiever te werven of betere arbeidsvoorwaarden te bieden. Als deze snelle oplossingen niet (voldoende) werken is er meer creativiteit nodig. UWV onderzocht wat werkgevers in dat geval kunnen doen en zette 27 mogelijke oplossingen voor personeelstekorten op een rij. Deze oplossingen komen uit de praktijk en zijn in te delen in 3 strategie├źn:

  • het aanboren van nieuw talent
  • het anders organiseren van werk
  • het binden en boeien van medewerkers

Klik hier voor een nadere toelichting over deze oplossingen.

Bron: UWV - werk.nl