Analyse grensknelpunten

De AEBR gaat volgend jaar aan de slag met een aantal grensoverschrijdende hoofdpijn dossiers. In totaal zijn 18 casussen uitgekozen die door juridische experts zullen worden geanalyseerd. De dossiers komen tot stand op basis van juridische en/of administratieve barrières die grensoverschrijdende samenwerking of verkeer in de weg staan.

Een scala aan thema’s komen aan bod waaronder institutionele samenwerking, publieke dienstverlening, arbeidsmarkt & onderwijs alsook de transitie naar een groene en digitale economie. De thema’s rondom arbeidsmarkt & onderwijs zijn ingediend door partijen gesitueerd in verschillende grensregio’s:  

  • Werken in 2-landen en derdelanders zonder arbeidsvergunning, ingediend door Øresunddirekt, Zweden & Denemarken.
  • Detacheren over de grens, ingediend door EGTS Galicia- Norte Portugal.
  • Onderwijs volgen net over de grens, ingediend door EGTS Maas-Rhine, België-Nederland.
  • Thuis werkende grensarbeiders, ingediend door Eurode, Duitsland-Nederland.

Wil je meer weten over deze thema’s en/of de overige thema's kijk op de website van B-solutions.