Corona afspraken voor grensarbeiders die thuiswerken zijn verlengd

België, Duitsland en Nederland hebben de tijdelijke afspraken voor grensarbeiders die door de Corona maatregelen gedwongen thuis moeten werken verlengd.

De uren die thuis worden gewerkt, worden door de belastingdienst tot en met 31 maart 2022 (fictief) beschouwd als gewerkt in het werkland. De thuisgewerkte uren worden voor de sociale zekerheid tot en met 30 juni 2022 (fictief) beschouwd als gewerkt in het werkland.

De maatregelen voorkomen dat de werknemer die door Corona maatregelen gedwongen thuiswerkt ook geconfronteerd wordt met een systeemwisseling van sociale zekerheid of belasting. Het voorkomt ook dat de werkgever in geval van thuiswerken geconfronteerd wordt met het verplicht afdragen van sociale zekerheid en belasting in het woonland van de werknemer.

Voor de meest actuele informatie over de overheidsmaatregelen en de invloed op grensarbeiders kijk op de website van SVB. Ze hebben de meest voorkomende vragen samengevat in een online FAQ.