Europees Jaar van de Jeugd

Laat je stem eens horen! 2022 is het Europees Jaar van de Jeugd. Het is belangrijk dat de Europese jeugd een ​​betere toekomst opbouwen die groener, inclusief en ook digitaal is. Met volop mogelijkheden om te leren, je visie te delen, mensen te ontmoeten en deel te nemen aan activiteiten in heel Europa, is het Europees Jaar van de Jeugd het moment om met vertrouwen en hoop vooruit te gaan. Ontdek wat het Jaar voor jou kan betekenen en doe mee met de #EuropeanYearOfYouth!

Om jongeren op alle niveaus te ondersteunen en met elkaar in contact te komen, streeft het Europees Jaar van de Jeugd een aantal doelstellingen na:

  • Positieve perspectieven voor jongeren, met bijzondere aandacht voor de negatieve effecten die de COVID-19-pandemie op hen heeft gehad. En hoe de groene en digitale transities en ander beleid van de Europese Unie kansen bieden voor jongeren en voor de samenleving in het algemeen;

  • Ondersteuning van jongeren, onder meer door middel van jeugdwerk. Investeren in het verwerven van kennis en competenties om zo actieve en betrokken burgers te worden - verbonden met Europa.

  • Jongeren ondersteunen om een ​​beter begrip te krijgen van de verschillende mogelijkheden die voor hen beschikbaar zijn, om hun persoonlijke, sociale, economische en professionele ontwikkeling te ondersteunen.

  • Integratie van het jeugdbeleid op alle relevante beleidsterreinen van de Europese Unie om aan te moedigen dat een jeugdperspectief wordt opgenomen in de beleidsvorming op alle niveaus.

Het effect en engagement moeten langdurig zijn, ook na 2022. Hoewel bestaande EU-programma's voor jongeren, zoals Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, uiteraard een centrale rol zullen spelen bij de uitvoering en financiering van de activiteiten, het Europees Jaar van de Jeugd wil sector overschrijdend zijn en voortbouwen op al het EU-beleid.

Het Europees Jaar van de Jeugd zal ook hand in hand gaan met NextGenerationEU, dat nieuwe perspectieven voor jongeren opent. Waaronder hoogwaardige banen en onderwijs- en opleidingsmogelijkheden voor het Europa van de toekomst. Meer informatie nodig kijk op: