Raadpleging over de toekomst van grensregio’s

Het Comité van de Regio’s heeft in samenwerking met de Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio’s een raadpleging geopend. De raadpleging gaat over de toekomstvisie voor grensoverschrijdende regio’s tot 2050.

Grensoverschrijdende regio’s beslaan ongeveer 40% van het grondgebied van de EU en omvatten zo’n 30% van de bevolking van de Unie (150 miljoen mensen). De EU heeft al verschillende acties ondernomen ter bevordering van de ontwikkeling van de grensregio’s waaronder de oprichting van de Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio’s.

Doel van de raadpleging

In de raadpleging wil het Comité van de Regio’s samen met de Alliantie ervaringen en ideeën verzamelen die als uitgangspunt gebruikt kunnen worden voor een langetermijnvisie. Het Comité van de Regio’s wil hiermee toekomstige tegenslagen voorkomen, met name in het licht van de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende sluiting van grenzen. In de grensregio’s heeft de nationale aanpak van de coronacrisis veelal voorrang gekregen op grensoverschrijdende samenwerking. Belemmeringen waar de grensregio’s nu mee te maken hebben, moeten weggewerkt worden en verschillende vormen van samenwerking worden aangemoedigd.

Deelname aan de raadpleging

De raadpleging bestaat uit een vragenlijst die op deze website ingevuld kan worden. De vragenlijst is beschikbaar in alle talen van de EU en kan onder meer door lokale en regionale autoriteiten worden ingevuld. De raadpleging staat nog tot 14 maart 2021 open.

Bron: Europa decentraal, het kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties.