Regio Deal North Sea Port District in Zeeland van start

De Regio Deal North Sea Port District is op 25 september ondertekend in Terneuzen tijdens een feestelijk moment. Deze Regio Deal richt zich op het versterken van het havengebied in Zeeland door te investeren in een schone en gezonde omgeving, in de bereikbaarheid van het gebied en in het aantrekken en behouden van talent voor de arbeidsmarkt. Deze Regio Deal is één van de veertien nieuwe deals. Op 1 november geeft minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) het officiële startsein voor alle Regio Deals. In totaal heeft het kabinet €900 miljoen gereserveerd voor Regio Deals in deze kabinetsperiode.

Minister De Jonge: "Dit internationale havengebied is de economische motor van Zeeland. Er liggen hier enorme kansen voor de werkgelegenheid. Maar we zien ook dat er op het gebied van wonen, bereikbaarheid en duurzame energie nog veel moet gebeuren. Met deze Regio Deal zetten we daarom in op een aantrekkelijke en gezonde omgeving voor inwoners en bedrijven. Mooi om zo aan een sterke regio te werken".

Regio Deal NSPD

In de Regio Deal North Sea Port District is de ambitie om het havengebied, dat strekt van Vlissingen en Borsele in het noorden en via Terneuzen tot over de grens naar Zelzate, Evergem en Gent in het zuiden, schoner en gezonder te maken. Naast de Regio Deal loopt in het gebied ook een NOVEX-traject. Daarmee wordt ingezet op de fysieke en ruimtelijke opgaven, denk hierbij aan het vervoer van goederen van en naar het havengebied en het verduurzamen van het woningaanbod. De Regio Deal richt zich in bredere zin op het aantrekkelijk maken van de omgeving, bijvoorbeeld door groene bufferzones tussen woongebieden en de haven aan te brengen, het mogelijk maken van grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen Terneuzen en Gent en het versterken van het aanwezige onderwijs. Het doel is hierbij om inwoners te behouden en aan te trekken voor de regio. Lees hier verder voor meer informatie over deze Deal.

Bron: Regio Deal North Sea Port District in Zeeland van start | Nieuwsbericht | Elke regio telt