Slimme innovaties op de werkvloer

Er kan in Zeeland subsidie aangevraagd worden voor sociale innovatieprojecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Sociale innovatie is het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methodes en/of door middel van het introduceren van nieuwe producten en diensten met een meetbare of waarneembare impact op het arbeidsmarktvraagstuk. Projecten kunnen aangevraagd worden door een consortium, bestaande uit drie of meer partijen, waarbij de vraag vanuit de werkgevers centraal staat.

Op woensdag 9 september 2020 werd een digitale informatiesessie gehouden omtrent de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling Human Capital Agenda. De uitzending kan je via deze link terugkijken. 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?
Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten die bijdragen aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt en waarbij de methodiek die tot stand komt overdraagbaar is. Projecten moeten betrekking hebben op één of meer van de volgende thema’s:

  • Dynamisch managen: nieuwe managementvaardigheden en -methodieken;
  • Slimmer werken: uitgaan van competenties van medewerkers;
  • Flexibel organiseren: innovatieve organisatievormen;
  • Co-Creatie sectoren: hoogwaardige samenwerkingsverbanden binnen één of meer sectoren of cross-sectoraal;
  • Werknemer in eigen kracht: mobiliteit, flexibiliteit en lef op de arbeidsmarkt;
  • Mobiliteit leren en ontwikkelen: de juiste mensen op de juiste plek met de juiste kwalificaties;
  • Duurzame inzetbaarheid: stimuleren van eigenaarschap bij medewerkers op het gebied van vitaliteit, flexibiliteit en maatschappelijke weerbaarheid;
  • Leven lang leren en ontwikkelen: wendbare, flexibele werknemers die zich kunnen blijven ontwikkelen en mee kunnen met de nieuwste ontwikkelingen.

Impuls Zeeland verzorgt begeleiding bij de aanvragen. Neem hiervoor contact op met Yvonne Braamse.

Bron: Provincie Zeeland