Employer branding

In deze podcast van GrensWerkt gaan we het hebben over employer branding. Tal van onderwerpen komen aan bod, zoals:

  • Wat doen de bedrijven in deze “war on talent” om een aantrekkelijke werkgever te zijn?
  • Zijn er verschillen merkbaar in hoe personeel wordt geworven in Nederland of België? 
  • Wat is het belang van Employer Branding?
  • Waar kijkt een werkzoekende of baanveranderaar doorgaans naar, als hij ander werk zoekt? Wat vindt hij/zij daarin belangrijk? 
  • Ondernemen werkgevers uit de grensstreek specifiek activiteiten om personeel uit een ander land (buurland) te werven?